Verksamheten

Vi bedriver en liten uppfödning av framförallt hoppstammade hästar och vi håller till utanför Örsundsbro, nära Enköping.

Vårt mål är att få fram ridbara, samarbetsvilliga hopphästar för de högre klasserna. Även om våra hästar är övervägande hoppstammade vill vi också att de har bra gångarter. Vi lägger också mycket stor vikt vid temperamentet, hästarna ska vara lätthanterliga, lyhörda och ha en hög ridbarhet. Naturligtvis ska de också ha, för en hopphäst, korrekt och harmonisk exteriör och de ska vara sunda och hållbara.

För att nå dit krävs, förutom bra individer, också mycket arbete med uppfödning och hantering av föl och unghästar så att de blir lätthanterliga och väluppfostrade vid tidig ålder. Vid installningen börjar fölen bindas upp vid utfodring och de borstas och hanteras regelbundet. De löshoppas på låg höjd tillsammans med mamma, lasttränas mm. Fölen avvänjs successivt vid 6 – 9 månaders ålder och föds upp tillsammans i lösdrift, där den individuella träningen fortsätter med uppbindning och hantering två gånger per dag. Vi vill att ettåringen ska vara lika lätt att hantera som den vuxna hästen, snäll att lasta, stå uppbunden, stå ensam i hage och stall mm. Den ska lita på dig som ledare och vara trygg och känna tillit.

Hästarna utfodras huvudsakligen med stora mängder grovfoder, naturligtvis analyserat och av mycket god kvalitet, såväl hygieniskt som näringsmässigt. Varje häst har noggrant uträknade och välbalanserade foderstater som hela tiden följs upp efter individens behov.

Självklart hoppas vi att våra hästar ska nå upp till de högre klasserna men då krävs också att de hamnar hos duktiga ryttare som har kunskap att ta tillvara dess kvaliteter. Vi har tidigare sålt de flesta unghästarna som välhanterade 1- eller 2-åringar och förhoppningsvis kan de utvecklas vidare hos sina nya ägare. Numer har vi också glädjen av att Didrik är mycket duktig på att utbilda och träna unghästar vilket gör att vi behåller hästarna längre, 4-6 år, för att utbilda dem en bit på väg. Didrik har mycket goda referenser och tränar varje vecka för Lotta Björe och Sylve. Klicka på hopphästsiluetten för att komma till Didriks sida.

Vi följer också Flyinges utbildningsplan för den unga hästen, naturligtvis med hänsyn taget för individens mognad och individuella variationer, se Flyinges dokument ”Kvalitetssäkring unghästutbildning”. Under utbildningen är det också mycket viktigt att den unga hästen får kortare och längre vilopauser för fysisk återhämtning såväl som att mentalt smälta alla nya intryck. Hästarna måste känna en glädje i den vardagliga träningen.

Det är alltid lika roligt och spännande att få följa utvecklingen hos de hästar vi fött upp!